follow us on
reach us on app store
Coronavirus
Gujarat / Himachal Pradesh

2017 assembly elections

Khambhalia (GEN)

81. Khambhalia (GEN) is a State Assembly/Vidhan Sabha constituency in the Jamnagar district and Saurashtra region of Gujarat and is a part of the Jamnagar Parliamentary/Lok Sabha constituency. There are a total of 264459 voters in the constituency, of which 137179 are male, 127275 female and 5 others.

Khambhalia constituency recorded a voter turnout of 59.89% in the 2017 Gujarat Assembly Elections and the polling for this seat was held on December 9, 2017 in Phase 1 of the elections.

BJP won this seat in the 2012 Gujarat Assembly Elections.

Check the table below for the 2017 Khambhalia live election results:

RESULTS 2017

RESULTS 2012

Party Votes Polled % Votes Candidate Name
BJP 7908750.13%Poonamben Hematbhai Maadam WON
INC 4070525.80%Ahir Ebha Karsan Karmur
GPP 157659.99%Nakum Lalji Devsi
RLD 53793.41%Bhokal Kasambhai Abubhai
BSP 45832.90%Jafarbhai Jusabbhai Dodepautra(Kotai)
IND 26801.70%Sama Musa Suvalibhai
IND 24381.55%Sagar Hirabhai Khimabhai Piprotar
IND 15510.98%Bhagad Ishak Abdul
IND 14140.90%Jod Vala Daya
IND 8240.52%Bhanuben Manshur Khara
IND 6750.43%Narshi Gordhan Parmar
IND 6740.43%Palani Ali Ishaq
IND 4880.31%Kara Ali Jakub
IND 4340.28%Anvar Umar Jokhiya
IND 3820.24%Chavda Ashokbhai Nathabhai
IND 3450.22%Kherajbhai Jashabhai Goradiya
IND 3400.22%Jitesh Babubhai Rathod