Get the app

Rakep Patel Bowling Records

Rakep Patel

Kenya Kenya
bowling test odi T20I fc
matches 393012
innings 775
runs 13510454
balls 1689078
maidens 000
wickets 240
average 67.5026.00-
economy 4.826.934.15
sr 84.0022.50-
bbi 1/14 v Ireland2/19 v Bermuda-
bbm 1/14 v Ireland2/19 v Bermuda-
4w 000
5w 000
10w 000

Team Rankings

Rank Team Points Rating
1 India 5046 120
2 Australia 4320 108
3 New Zealand 3449 105
4 South Africa 3177 102
5 England 4593 102
see more
Rank Team Points Rating
1 England 6745 125
2 India 7748 121
3 New Zealand 4837 112
4 South Africa 5193 110
5 Australia 5854 110
see more
Rank Team Points Rating
1 Pakistan 8366 270
2 Australia 6986 269
3 England 5568 265
4 South Africa 4720 262
5 India 10645 260
see more